Psychic Eddie’s voorspellingen voor de toekomst

De reis van Mystic Eddie, van begrip naar idee, is eigenlijk een verhaal van verbetering dat begint in een kleine, bescheiden gemeenschap. beste mediums en paragnosten Eddie, een praktisch persoon met een voorliefde voor wetenschappelijk onderzoek en ook een belangrijke reden, wijdde een groot deel van zijn dagelijks leven aan het afwijzen van alles wat buiten de wereld van het concrete en het getoonde viel. Zijn stagiaires hadden vaak verhalen over geesten, gevoelens en ook helderziende analyses bij zich, maar Eddie verwierp ze allemaal met een vingerbeweging. Levensstijl beschikt over een manier om ook de meest duurzame meningen te testen, en Eddie stond op het punt om aan een zoektocht te beginnen die alles wat hij dacht te herkennen zou omverwerpen.

Eddie’s zeer vroege levensstijl werd feitelijk bepaald door een verlangen naar begrip. In de klas werd Eddie feitelijk begrepen vanwege zijn grondige trouw aan de klinische techniek en zijn minachting voor alles vanuit een andere locatie die op het paranormale leek.

Zijn leerlingen namen meestal verhalen over geesten, gevoelens en lezersanalyses, maar Eddie verwierp ze allemaal met een vingerbeweging. Lifestyle beschikt over een methode om ook de meest onwankelbare meningen te testen, en Eddie stond eigenlijk op het punt om aan een zoektocht te beginnen die elk klein dingetje dat hij dacht te herkennen, omver zou werpen.

De reis van helderziende Eddie, van angst naar idee, is eigenlijk een verhaal van make-over dat begint in een kleine, bescheiden stad. Eddie, een praktisch persoon met een voorliefde voor wetenschappelijk onderzoek en ook een belangrijke reden, besteedde een groot deel van zijn leven aan het negeren van alles wat buiten de wereld van zowel het concrete als het bevestigde viel.

Hoe meer hij controleerde, des te meer besefte Eddie dat zijn aarzeling eigenlijk een soort mentale verwaandheid was geweest.

De agitator voor Eddie’s verbetering gebeurde in de vorm van een individuele ramp. Hopeloos en verdrietig omdat hij de zaak had gesloten, besloot Eddie alles wat hij de laatste tijd had bewaard, op de juistheid ervan te onderzoeken.

Eddie liet de behandeling verdwaasd achter zich en greep de mogelijkheid aan dat er misschien zelfs meer op de wereld zou kunnen zijn dan hij zichzelf voorheen sterk had laten geloven. Hij koos ervoor om veel dieper te onderzoeken, zeker niet alleen maar naar telepathische sensaties, maar ook naar de exacte eigenschap van mening en ongeloof.

Hoe meer hij bekeek, hoe meer Eddie besefte dat zijn gebrek aan zelfvertrouwen eigenlijk een soort mentale verwaandheid was geweest. Echte bezorgdheid, zo erkende hij, gaat eigenlijk niet over het wegleggen van het nog niet bekende over het beschikbaar blijven voor de mogelijkheid dat er daadwerkelijk meer te ontdekken valt.

Ongewild, maar ook nogal vernederd, organiseerde Eddie samen met Clara een overleg. Ze bracht betekenissen over die een grote weerklank vonden bij Eddie, waardoor hij een gevoel van gemak en kalmte kreeg dat hij eigenlijk niet had geloofd na de dood van zijn moeder.